۲۸
دی

NMC مالیات ارزش افزوده را عودت میدهد

قابل توجه متقاضیان مدیکال برای ویزای امریکا
طبق قانون جدید کشور امارات افرادی که با ویزای توریست وارد کشور شده اند هنگام خروج از کشور میتوانند مالیات پرداختی خود را دریافت نمایند
مرکز پزشکی Nmc واقع در منطقه دیره شهر دبی نرخ ثابت مدیکال بزرگسالان را برای هر نفر ۹۷۵ درهم در نظر گرفته و برای کودک زیر ۱۴ سال ۳۵۰ درهم مبلغ ۵۰ درهم مالیات پرداختی جداگانه ثبت شده و با دریافت رسید هنگام خروج از فرودگاه قابل دریافت خواهد بود
لذا ضروریست تمام قبضهای خرید خود را تا پایان سفر نگهداری نموده و از فروشندگان و مراکز خدماتی درخواست مهر برگشت مالیات را بنماید